Historisk arkiv

Maritim 21

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Strategi fra 2010

Maritim21 er en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi utviklet av næringen på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet.

 

Rapporten i PDF-format (2 MB)