Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringens strategi for Hviterussland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen trapper opp sin innsats for demokratisk utvikling og respekt for menneskerettighetene i Hviterussland, og lanserer nå en helhetlig strategi for dette arbeidet.

Hovedpunktene i strategien ble omtalt av utenriksministeren i et innlegg i Stortinget 12. juni i år.

Fortau i Minsk. Fotograf: Henning Hj. Johansen, amb. Kiev

Regjeringen vil fortsatt begrense det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Hviterussland, og gjøre det klart overfor hviterussiske myndigheter at et utvidet samarbeid avhenger av at det iverksettes konkrete tiltak for å styrke demokratiske rettigheter for befolkningen i landet. Tilsvarende vil vi fra norsk side videreføre de reise- og visumrestriksjoner EU har vedtatt.

Samtidig vil regjeringen trappe opp støtten til den politiske opposisjonen og demokratiske krefter i det sivile samfunn. Særlig fokus vil bli rettet mot ungdom, blant annet gjennom økt støtte til ungdomsarbeid og til utdanning av hviterussisk ungdom utenfor landet.

Regjeringen ser det videre som svært viktig å styrke samarbeidet og dialogen med andre land om tilnærmingen til Hviterussland og samordne innsatsen for å øke dens effekt, blant annet i FN, OSSE og Europarådet. Samtidig vil Norge arbeide aktivt for at situasjonen i Hviterussland kommer høyere opp på dagsorden i internasjonale fora.

I tillegg vil regjeringen støtte Statens stråleverns samarbeid med lokale myndigheter og det sivile samfunn for å bistå befolkningen i de mest forurensede områdene etter Tsjernobylulykken.
"Ved Rådhuset", Minsk. Fotograf: Henning Hj. Johansen, amb. Kiev
Regjeringen vil også oppmuntre til økonomisk reform blant annet gjennom bidrag til opprettelse av en mikrofinansieringsbank i regi av Den europeiske utviklings¬banken (EBRD) til hjelp for små og mellomstore bedrifter.

Som ledd i arbeidet for et demokratisk Hviterussland har regjeringen trappet opp prosjektsamarbeidet til 9 millioner kroner i 2007 fra 4 millioner kroner i 2006. Det legges opp til en ytterligere økning i 2008.

Du kan lese hele strategien her. [Pdf-dokument]