Historisk arkiv

Regjeringens Tyskland-strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tyskland-strategien ble første gang lansert av Utenriksdepartementet i 1999. Den ble revidert i 2003 og sist i 2007. Strategien utgjør et virkemiddel for å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Tyskland og Norge.

Tyskland-strategien ble første gang lansert av Utenriksdepartementet i 1999. Den ble revidert i 2003 og sist i 2007. Strategien utgjør et virkemiddel for å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Tyskland og Norge.  

 

 

Tysklandstrategien - Die Deutschland-Strategie der Norwegischen Regierung (PDF 2MB)

Handlingsplanen som følger strategien vil være gjenstand for løpende oppfølging og revisjon. Hvert berørte departement har et ansvar for å påse at strategien med handlingsplan blir fulgt opp på sitt fagområde. En interndepartemental styringsgruppe ledet av Utenriksdepartementet vil bli nedsatt for å gjennomgå strategien og se til at handlingsplanen blir fulgt opp.

Handlingsplan for Tyskland - oppdatert 2010 (i pdf)

 

Ansvarlig seksjon: Europapolitisk seksjon
Saksbehandler: Rådgiver Vegard Holmelid, 23 95 05 05, vho@mfa.no