Historisk arkiv

FN etablerer ny likestillingsenhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til sammen fire eksisterende enheter i FN slås sammen til det nye organet, som får navnet ”UN Women”.

FN har vedtatt å etablere en ny enhet for likestilling og kvinners rettigheter

- Jeg er svært glad for at FN har opprettet dette nye organet. Det vil styrke den internasjonale kampen for likestilling. Å utjevne sosiale forskjeller mellom kvinner og menn er en av de store globale utfordringer vi står overfor, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.  

Til sammen fire eksisterende enheter i FN slås sammen til det nye organet, som får navnet ”UN Women”.

Opprettelsen av det nye organet var en av anbefalingene som FN-reform panelet ledet av statsminister Jens Stoltenberg la frem i 2006. Norge har siden den gang arbeidet hardt for å etablere den nye likestillingsenheten.

- Likestilling vil ikke bare vesentlig forbedre hverdagen for mange millioner jenter og kvinner i verden, det vil også styrke den globale økonomien. Bedre tilgang til utdanning og helsetjenester, mindre vold og diskriminerende holdninger vil gi kvinner over hele verden mulighet til yrkesaktivitet og økonomisk selvstendighet, sa statsråd Lysbakken i sin tale til FNs Kvinnekommisjon i New York tidligere i år.

Les mer på UN News Centre