Historisk arkiv

Ny statssekretær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt sosialarbeider Kirsti Bergstø (29), Alta, til statssekretær for statsråd Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kongen har i statsråd i dag utnevnt sosialarbeider Kirsti Bergstø (29), Alta, til statssekretær for statsråd Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
 
Kirsti Bergstø kommer opprinnelig fra Nesseby i Finnmark, og er utdannet barnevernspedagog. Hun er nestleder i BLDs kvinnepanel siden 1. februar 2010 og var leder av Sosialistisk Ungdom 2006-2008.