Historisk arkiv

Riverside ungdomshus får 200 000,- i straksmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Pengene skal brukes til tiltak rettet mot ungdommer som har behov for tett oppfølging.

Midlene er en del av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Riverside er et populært og viktig møtested for mange ungdommer.  Huset er åpent for alle og ligger sentralt i Oslo sentrum.

Ungdomshuset tilbyr fritids- og kompetansegivende aktiviteter for ungdom i alderen 15-22 år. Riverside hjelper ungdommene til å mestre hverdagen gjennom jobb- og boligsøking og konflikthåndtering.

Riverside har tillitt blant ungdom i Oslo. Det innebærer at de i perioder må håndtere kraftige tilstrømminger av ulike ungdomsgrupper.

- Mange ungdom trekker ofte til sentrumsområdene. Derfor er det så viktig å kunne tilby trygge og åpne møteplasser med meningsfulle aktiviteter. Riverside betyr mye for ungdommene som benytter seg av tilbudet, sier statssekretær Henriette Westhrin.

Hittil i år har departementet fordelt om lag 49 millioner kroner til prosjekter i 23 byer gjennom ordningen.