Historisk arkiv

Ny, omfattende undersøkelse om ungdom

Slik er ungdommen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Undersøkelsen bekrefter at ungdom mellom 15-26 år er mer villig til å større risiko og er mer frigjorte enn resten av befolkningen. Men dagens ungdom har også mer tro på fellesskapsløsninger enn for ti år siden.

Undersøkelsen bekrefter at ungdom mellom 15-26 år er mer villig til å større risiko og er mer frigjorte enn resten av befolkningen. Men dagens ungdom har også mer tro på fellesskapsløsninger enn for ti år siden. 

”Slik er ungdommen!” - 2009/2010 er en omfattende intervjuundersøkelse om verdisyn og grunnholdninger kombinert med atferd på en rekke områder. Rapporten er utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av Synovate på bakgrunn av Norsk Monitor 2009/20010.

Undersøkelsen viser at ungdom ”skårer høyt” på områder som status,
risikovillighet, lovforakt, følelser, nyhet, urban, spontanitet, frigjorthet og
materialisme. Samtidig ”skårer de lavt” på områder som lovrespekt, fornuft,
trygghet, nøysomhet og anti-staus. Det vil si at det er på disse områdene de
skiller seg mest fra resten av befolkningen.

Les hele rapporten (Slik er ungdommenen!) her.