Historisk arkiv

Veier tilbake til skole og jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler

En samling eksemler om hvordan man kan få ungdom tilbake til skole og jobb etter at de har falt utenfor er nylig gitt ut av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

En samling eksempler om hvordan man får ungdom tilbake til skole og jobb etter at de har falt utenfor er nylig gitt ut av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Eksemplene handler om tiltak som har vært en del av departementets satsing kalt Unge utenfor.

Eksempelsamlingen gir gode tips til hvordan vi kan tilrettelegge og hjelpe ungdom så de ikke faller utenfor. Eksemplene kan inspirere til at flere gjør en innsats på dette området.

Motorsport-tiltak i Tromsdalen er et av eksemplene, der tre undommer uten fast arbeid blir aktivisert.

- Dette gir oss noe å henge fingrene i - noe vi kan gjøre på dagene. Jeg regner med at vi ville vært mye mer på rek i byen, dersom vi ikke hadde vært her, sier en av deltakerne.

Publikasjonen beskriver arbeidsformer og tiltak som kommunene og bydelene har iverksatt for å fange opp og følge opp ungdom i som står utenfor opplæring og arbeidsliv. Lett tilgjengelige tilbud, tett individuell oppfølging, tverretatlig samarbeid og etablering av alternative mestringsarenaer beskrives som suksessfaktorer i arbeidet.

Eksempelsamlingen sendes ut til alle landets kommuner og andre aktører som arbeider med ulike grupper av ungdom.

”Veier tilbake til skole og jobb – eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler”