Historisk arkiv

Juryens begrunnelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Cecilia Dinardi er utnevnt til Årets forbilde 2011

Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom.

Juryen har bestått av: Anita Rathore, juryleder, leder av KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter) Loveleen Brenna, FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen), Amer Harris Khan, Ungdom&Fritid og Kamile Gursel, LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner).

Juryens begrunnelse:
Michelle Bachelet, tidligere president i Chile og nå leder i FNs nye kvinneorganisasjon UN Women var nylig i Norge. På bloggen sin om besøket fremhever Cecilia Dinardi følgende budskap ved Bachelet: “Women are not victims, they are survivors!” Er det noe norsk-chilenske Cecilia er, så er det en ”survivor”.

Hennes livshistorie og engasjement viser unge mennesker ikke bare hvordan det er mulig å snu egne utfordringer til muligheter, men også hvordan det er mulig å løfte egne utfordringer på et strukturelt nivå og slik gjøre en forskjell for mange andre i lignende livssituasjoner.

Ikke lenge etter ankomst til et nytt land, som 12-åring og asylsøker fra Chile, gikk veien videre her i Norge for Cecilia om barnevernet og fosterhjem. Som 17-åring ble hun mor til en liten jente.

Et sterkt engasjement for situasjonen til barnevernsbarn førte til at Cecilia allerede som 16-åring sammen med andre ungdommer startet en ungdomsforening for barnevernsbarn; spirene til det vi i dag kjenner som Landsforeningen for barnevernsbarn. Dette er en plattform der en berørt gruppe kan arbeide for bedre muligheter i tjenestetilbudet og økt rettssikkerhet.

Cecilia er i dag styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn og Oslo barnevernsamband og fortsetter slik å rette et engasjert blikk på det å være barnevernsbarn. I tillegg har hun engasjert seg i Aleneforeldreforeningen. Over tid har hun bistått mange i deres enkeltsaker. Hennes samfunnsengasjement, evne til god kommunikasjon og til å tenke løsningsorientert ligger som en solid plattform som frivilligheten springer ut fra. Hun blir av andre karakterisert som en person med godt humør og med en stå på vilje som smitter over på andre.

For tiden holder Cecilia på å avslutte sin master i rettsvitenskap og jobber som trainee i et advokatfirma som spesialiserer seg i barnerett. Med bakgrunn i egen erfaring under barnevernet og som ung mor viser hun unge mennesker i dag hvordan det er mulig å lykkes og samtidig bidra med det lille ekstra i mange andre menneskers liv.

Cecilia skriver på sin blogg at hun ønsker å gi noe tilbake og hjelpe andre i vanskelige situasjoner. Det kan man trygt si at hun gjør!