Historisk arkiv

Surrogati: Forslag om midlertidig forskrift om anerkjennelse av enkelte farskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på høring forslag om en midlertidig forskrift om anerkjennelse av enkelte farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor i utlandet.

- Jeg er opptatt av å finne gode løsninger innenfor dagens regelverk så langt det lar seg gjøre for å sikre de barna som er i Norge. De fleste familier kan benytte seg av dagens regelverk, men ikke alle. Det er derfor jeg i dag sender et forslag på høring om en midlertidig forskrift om anerkjennelse av enkelte farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor i utlandet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Formålet er å sikre at barna får etablert nødvendige juridiske bånd til i hvert fall én av sine omsorgspersoner – i dette tilfellet en far med fastsatt farskap etter utenlandsk rett.

Forskriften bygger på gjeldende barnelov. Dette betyr at den som føder barnet er barnets mor og at det bare kan utpekes én far. Fars eventuelle ektefelle eller partner må derfor adoptere for å få foreldrerettigheter til barnet.

Forskriften bestemmer at utenlandske farskap skal anerkjennes i Norge når bestemte vilkår er oppfylt. Det må foreligge en offisiell avgjørelse (dom, administrativ avgjørelse) av utenlandske myndigheter, og surrogatmors identitet må være kjent. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, vil et utenlandsk fastsatt farskap likevel kunne anerkjennes dersom ”særlige grunner” taler for det.

At forskriften er midlertidig innebærer at det vil bli satt en frist for å fremme søknad. Forskriften vil deretter bli opphevet.

Les høringen her
Anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet for barn født av surrogatmor i utlandet.

Høringsfristen er satt til 17. februar 2012