Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil vurdere strengere regler for telefonsalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Mange norske forbrukere klager på telefonsalg. Markedsføringslovens regler om denne salgsformen er nå under evaluering.

To millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg, og nesten like mange er reservert mot henvendelser fra frivillige organisasjoner. En ny rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og tall fra Forbrukerombudet viser at mange likevel blir oppringt, selv om det er en liten nedgang i klagetallene det siste året.
Både næringen og frivillige organisasjoner har jobbet aktivt med rutiner for å respektere reservasjonene og tallene tyder på at reservasjonsregisteret har effekt. Likevel er mange norske forbrukere fortsatt misfornøyd med at de blir oppringt. 

 ”Folk skal få slippe å bli ringt opp hvis de ikke ønsker det. Det er veldig viktig at regelverket følges av bransjen, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

Jeg er glad for at bransjen jobber for å bedre situasjonen, og jeg forventer at dette gir lavere klagetall sier hun”  ”Likevel vil vi nå se på om markedsføringsloven har gode nok regler på dette området ” avslutter Thorkildsen.

Regler som gjør det enklere å unngå uønsket telefonsalg ble innført i 2009 og har siden blitt evaluert.  Tall fra SIFO og klagestatistikk fra Forbrukerombudet samt tall fra Brønnøysundregistrene er viktige grunnlag for evalueringen.
Muligheten for registrering av telefonnummer i reservasjonsregisteret var et av tiltakene for å gjøre ordningen mer effektiv. Årlig legges det inn om lag hundre tusen nye nummer, og per april i år var det registrert til sammen om lag 418 000 nummer.

Reservasjon kan gjøres på Brønnøysundregistrenes nettsider

Til toppen