Historisk arkiv

Historisk arkiv

Felles innsats for å bekjempe vold mot kvinner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det internasjonale klimaet for likestilling og kvinners rettigheter er tilspisset. Når FNs Kvinnekommisjon samler ministre, frivillige og likestillingsaktører fra hele verden de neste par ukene i New York er det for å komme til bred enighet om en progressiv politikk for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner.

Det internasjonale klimaet for likestilling og kvinners rettigheter er tilspisset. Når FNs Kvinnekommisjon samler ministre, frivillige og likestillingsaktører fra hele verden de neste par ukene i New York er det for å komme til bred enighet om en progressiv politikk for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen leder den norske delegasjonen og legger i sitt hovedinnlegg i generaldebatten i FN vekt på hvor viktig det er å motarbeide de krefter som ønsker å svekke tidligere omforent politikk på likestillingsfeltet. Det internasjonale forhandlingsklimaet for kvinner og likestilling er tilspisset, og kvinners rettigheter er stadig truet og det er utfordrende å lage fremtidsrettet politikk for FNs medlemsland på dette området. Kamper som tidligere er kjempet, og vunnet, blusser opp igjen. Samarbeid mellom de mest usannsynlige partnere dannes. Vi ser for eksempel Vatikanet og Iran støtte hverandres syn og oppnå en tilhengerskare bestående av europeiske katolske land, muslimske land og amerikanske konservative krefter. Antallet land som er villig til å vanne ut etablerte rettigheter øker.

- Kvinnekommisjonens arbeid i fjor ble avsluttet uten at medlemslandene forpliktet seg til en oppfølging. Avstanden mellom partenes posisjoner var for stor. Vi er klare til å ta kampen og vil sette alt inn på et godt resultat denne gangen, sier Inga Marte Thorkildsen. 

Religiøse, kulturelle og såkalte moralske argumenter benyttes som unnskyldninger for å opprettholde skadelig, farlig og i verste fall dødlig praksis, for å svekke kvinners rettigheter og for å hindre utvikling.

- Dette kan vi ikke akseptere! Undertrykkelse av kvinner som manifesterer seg i overgrep og frihetsbegrensninger handler verken om religion, kultur eller tradisjon. Det handler om menneskerettighetsbrudd, maktmisbruk og hykleri, understreker statsråd Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen vil møte en rekke likestillingsministre fra andre land, og delta i debatter og arrangementer der tema er vold mot kvinner i ulike perspektiv. Gutter og menns deltakelse og særlig utsatte kvinner og jenter med nedsatt funksjonsevne er noen av temaene.

FNs kvinnekommisjon: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm

Les Thorkildsens innlegg om vold mot kvinner, som hun holdt under FNs kvinnekommisjon i New York:

Innlegg.pdf

Følg oss på Twitter: @bldep og @IngaMarte