Historisk arkiv

Likestilling mellom kjønnene - midtveisrapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Midtveisrapport for Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene - Likestilling 2014

Handlingsplanen Likestilling 2014 ble lansert i november 2011 og gjelder for perioden 2011-2014. Planen konkretiserer regjeringens politiske målsettinger for likestilling mellom kjønnene, og inneholder totalt 86 tiltak på ulike samfunnsområder. Planen koordineres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Det foreligger nå en midtveisrapport for oppfølgingen av tiltakene i planen.  Midtveisrapporten gir en gjennomgang av hvert av planens tiltak og status for arbeidet. Gjennomgangen viser at de fleste tiltak er i gang eller gjennomført.

Les midtveisrapport for Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene - Likestilling 2014