Historisk arkiv

Rapport fra konferansen "Du ser det ikke før du tror det"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

21. august i år ble konferansen "Du ser det ikke før du tror det - tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år arrangert". Konferansen hadde et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Nå kommer rapporten fra konferansen.

21. august i år ble konferansen Du ser det ikke før du tror det - tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0-6 år arrangert. Konferansen hadde et særlig blikk på barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep. Nå kommer rapporten fra konferansen.

I dag utgir Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet en rapport fra konferansen. Rapporten inneholder oppsummeringer av alle foredrag og presentasjoner av utstillerne som deltok på konferansen. I tillegg har regionsentrene for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, som har skrevet rapporten, foretatt en faglig refleksjon over hvordan veien videre kan stakes ut.

Rapporten vil gi kunnskap og være til nytte for ansatte som arbeider med utsatte barn og familier.

Last ned rapporten.