Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Alternative kvalifiseringstiltak får unge på rett kjøl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Seks av ti ungdommer som deltok på alternative mestringsarenaer, gikk over til ordinært arbeid eller videregående opplæring. Ni av ti svarer at de har hatt utbytte av å delta. Det viser en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.

- Det er viktig å gi utsatte ungdommer en arena der de føler mestring.  Vi må fange opp disse ungdommene og sørge for at de får et godt tilbud slik at de ikke faller utenfor, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Forskningsprosjektet er et oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.  Arbeidsforskningsinstituttet har intervjuet tidligere deltakere i noen utvalgte tiltak. Disse er Riverside i Oslo, Arbeidsinstituttet i Buskerud, Gateakademiet i Kristiansand, Droppstopp i Bergen og Utdanningsverksted i Bodø.

Rapporten viser at tiltakene lykkes godt med målsettingen om å bidra til økt selvtillitt, mestring og motivasjon. Tiltakene gir også samfunnsøkonomiske gevinster og beregnes til 207 000,- kr per deltaker over en tidshorisont på 20 år og 1,3 millioner per deltaker over et yrkesaktivt liv. 

Kartleggingen viser at det er store variasjoner mellom fylker og mellom kommuner i når det gjelder tilbud for ungdom mellom 16 og 19 år som står utenfor skole og arbeid.

Rapporten viser imidlertid at en god del av de som vender tilbake til videregående opplæring avbryter på nytt før de har fullført. Det betyr også at andelen som er arbeidsledige øker de påfølgende årene.

- Vi skal ta med disse funnene videre for å få til en mer varig endring. Innsatsen for å motvirke frafall fra skole og arbeidsliv styrkes, og vi planlegger nå et 3-årig prosjekt for å følge opp ungdommene. Vi samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet om denne innsatsen, avslutter Lysbakken.

Last ned rapporten "Tilbake til fremtiden" her.  

Til toppen