Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Justervesenet skal kontrollere omsetning av edelmetall-varer i Norge.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I en ny proposisjon har regjeringen i dag gått inn for at Justervesenet skal overta kontrollen med varer av edelt metall ( gull, sølv og platina). Kontrollarbeidet har frem til nå vært utført av edelmetallkontrollen.

I en ny proposisjon har regjeringen i dag gått inn for at Justervesenet skal overta kontrollen med varer av edelt metall ( gull, sølv og platina). Kontrollarbeidet har frem til nå vært utført av edelmetallkontrollen.

”Det er viktig at forbrukeren kan stole på at et gullsmykke har den kvaliteten som er merket på varen. I Norge har ryddige markedsforhold sikret forbrukeren riktig kvalitet på varer av edle metaller” sier forbrukerminister Audun Lysbakken. Han tilføyer at ” forslaget om at Justervesenet overtar kontrollen med slike varer opprettholder den gode forbrukerbeskyttelsen og vil samtidig gi en mer kostnadseffektiv kontroll.”

Hvor mye gull må det være i en ring for at den kan kalles en gullring? Andelen gull, kalt ”finhet”, stemples på varene som et tall. Finheten har stor betydning for verdien av varen. For varer produsert i Norge er det kun bestemte finhetsgrader som er lovlige å bruke. Den laveste lovlige finheten for at en vare kan selges som ”gull” er i dag 585 tusendeler. I lovforslaget er gjeldende regelverk videreført når det gjelder merking av varene. Den største endringen er at minstekravene til finhet blir redusert sammenlignet med det som gjelder for norskproduserte varer i dag. For gull reduseres minstekravet fra 585 til 375 tusendeler, sølv fra 830 til 800 tusendeler og platina fra 950 til 850 tusendeler. Dette gir større samsvar mellom norske og utenlandske krav til varer av edelt metall.


 

Til toppen