Historisk arkiv

Lysbakken tok i mot kvinnepanelets rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I dag overleverte kvinnepanelet sin rapport til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

- Jeg har nå fått konkrete råd fra kvinnepanelet og skal gå grundig gjennom rapporten. Innspillene fra kvinnepanelet er viktige og sentrale ikke bare for meg, men også for flere andre. Kvinnepanelets rapport skal vurderes i sammenheng med en handlingsplan for likestilling, som regjeringen skal legge fram til våren. Rapporten vil også bli sett i sammenheng med Likestillingsutvalget som regjeringen har satt ned for å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Kvinnepanelet ble etablert av Lysbakken 1. februar i år. Panelet har vært bredt sammensatt, og ledet av Loveleen Rihel Brenna. Målet med kvinnepanelet er at det skulle bidra til debatt og modernisering av kjønnslikestillingen i Norge. 

Kvinnepanelets rapport favner om en rekke viktige temaer som blant annet kultur og arbeid, vold mot kvinner, tause stemmer og helse.  

Her kan du lese rapporten:

Kvinnepanelets rapport (Word)

Kvinnepanelets rapport (Pdf)