Historisk arkiv

Mari Trommald ny direktør i Bufdir

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Mari Trommald (48) er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Mari Trommald (48) er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hun er beskikket for en åremålsperiode på seks år. Mari Trommald kommer fra stilling som ekspedisjonssjef i kommunetjenesteavdelingen i helse- og omsorgsdepartementet.

 -Jeg er glad for at Mari Trommald har takket ja til denne jobben. Hun har en bakgrunn og erfaring som er verdifull for den videre utviklingen av Bufdir, sier statsråd Audun Lysbakken.

 Trommald er utdannet lege med doktorgrad i nevrofysiologi. Hun har tidligere vært viseadministrerende direktør i helse Sør-Øst, og har også hatt flere ulike direktørstillinger i Helsedirektoratet.

 - Jeg ser frem til å lede arbeidet med  å sikre god omsorg for utsatte barn og unge i Norge. Dette vil jeg gjøre i tett samarbeid med de ansatte, uttaler Mari Trommald i forbindelse med utnevnelsen.