Historisk arkiv

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Offentlig utvalg skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Målet med utredningen er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida.

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Målet med utredningen er å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utvalget skal levere sin utredning til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet senest to år etter oppstart.

Utvalget har fått et utfordrende mandat, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Utvalget skal utrede framtidas politikk for kjønnslikestilling og ta hensyn til mangfoldet i samfunnet, som innvandring, religiøsitet, alder og til alle sosiale lag av samfunnet.

Vi har derfor lagt vekt på å sette sammen et utvalg med høy kompetanse på kjønn, livsløp, etnisitet og klasse, sier Lysbakken.

Utvalget skal blant annet:

  • drøfte det prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, herunder spørsmål om hvorfor det norske samfunnet trenger en likestillingspolitikk og målet for denne
  • drøfte hensiktsmessige indikatorer for likestilling; hvordan måle en ønsket utvikling
  • gjøre opp status for kjønnslikestilling i Norge.
  • identifisere områder der likestilling ikke er oppnådd 
  • komme med konkrete forslag til tiltak og virkemidler
  • vurdere behovet for ny kunnskap og sette i gang kunnskapsinnhenting

Audun Lysbakken og Hege Skjeie
Audun Lysbakken og Hege Skjeie. Foto: Raheela Chaudhry

Mandat til utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk

Utvalget skal ledes av professor Hege Skjeie, Universitetet i Oslo.

Medlemmene er:
Rådgiver Ronald Craig, Bærum
Doktorgradstipendiat Helga Eggebø, Bergen
Professor Anne Britt Flemmen, Tromsø
Postdoktor Cathrine Holst, Oslo
Professor Øystein Gullvåg Holter, Oslo
Professor Anders Todal Jensen, Trondheim
Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen
Doktorgradsstipendiat Marjan Nadim, Oslo
Forsker Sevil Sümer, Bergen
Forskningsleder Mari Teigen, Oslo
Konservator Thomas Michael Walle, Lørenskog