Historisk arkiv

Nett-tv overføring:

Inkluderingsutvalget overleverer NOU 14. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Inkluderingsutvalgets leder Osmund Kaldheim overleverer tirsdag 14. juni kl 9.30 utvalgets utredning til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Inkluderingsutvalgets leder Osmund Kaldheim overleverer tirsdag 14. juni kl 9.30 utvalgets utredning til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Tid: kl.09.30

Du kan se pressekonferansen direkte overført her.


Om Inkluderingsutvalget

Utvalget er gitt i oppdrag å løfte fram utfordringer og muligheter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken.
Foreliggende forskning og kunnskap på feltet er utgangspunkt for arbeidet. Utvalget skal legge vekt på arbeidsliv, utdanning og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn, og disse temaene vurderes ut fra et klasse-, ressurs- og kvinneperspektiv. Utvalget har også som oppgave å se på områder hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt. Utvalget ble satt ned i statsråd 30. april 2010.