Historisk arkiv

Norge beholder Europas beste forbrukerrettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

” Jeg er veldig fornøyd med resultatet” sier forbrukerminister Audun Lysbakken, etter at EU-organene denne uken kom til enighet om et nytt forbrukerdirektiv. ” EUs forslag ville ha svekket de gode norske forbrukerrettighetene.

” Jeg er veldig fornøyd med resultatet” sier forbrukerminister Audun Lysbakken, etter at EU-organene denne uken kom til enighet om et nytt forbrukerdirektiv. ” EUs forslag ville ha svekket de gode norske forbrukerrettighetene. Det er også grunnen til at vi har brukt mye krefter på prosessen frem mot det endelige vedtaket. Norge har hatt møter med sentrale aktører under hele prosessen og gitt innspill i form av konkrete forslag til endringer. Vi ser nå at dette arbeidet har ført frem sier statsråden. ”

”Når det gjelder angrerett og informasjon til forbrukeren gir direktivet som ble vedtatt denne uken langt bedre forbrukerbeskyttelse enn det opprinnelige forslaget. 
I tillegg kan Norge for eksempel beholde sine nasjonale regler om 5 års reklamasjonsfrist i forbrukerkjøp og reglene om urimelige avtalevilkår.”

Bestemmelsen om at forbrukeren må bekrefte en avtale skriftlig ved telefonsalg for at den skal være gyldig blir også stående. ”Dette er bra” sier Lysbakken. 

Etter to og et halvt år kom EU-organene denne uken til enighet om et nytt forbrukerdirektiv. Det vil gi forbrukere over hele Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk.
Det gjelder typisk netthandel og telefonsalg og dørsalg og homeparties.
Ved slike salgsformer er det behov for ekstra forbrukerbeskyttelse, blant annet fordi folk ikke har sett varen eller er blitt overrasket av en pågående selger.

Norge har langt på vei det mest forbrukervennlige regelverket i Europa for fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted.

Direktivet vil medføre forbedringer i rettighetene i Europa sett under ett, noe som også vil komme norske forbrukere til gode, for eksempel når de handler på nettet fra England eller Tyskland.  Det er også en fordel at regelverket blir langt mindre inngripende enn det opprinnelige forslaget.

Forhandlingsresultatet skal bekreftes i formelle vedtak, men man kan regne med at dette vil bli behandlet i løpet av kort tid.