Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stort behov for flere stillinger i det kommunale barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen bevilget 240 millioner kroner til 387 nye stillinger i det kommunale barnevernet i statsbudsjettet for 2011.

Kommunene har søkt om 674 nye stillinger til det kommunale barnevernet. 93 prosent av alle kommuner og bydeler har søkt om flere stillinger og kompetansehevende tiltak for ansatte i barnevernet. - Dette viser at regjeringens satsing på det kommunale barnevernet er riktig og viktig, sier konstituert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Regjeringen bevilget 240 millioner kroner til 387 nye stillinger i det kommunale barnevernet i statsbudsjettet for 2011. Kommunene har søkt til Fylkesmannen som fordeler stillinger i sitt fylke ut i fra hvilke kommuner som har størst behov. Søknadene har vært oppe til politisk behandling i kommunene.

- Det er positivt at 93 prosent av kommunene og bydelene har søkt og hatt en politisk behandling av situasjonen i barnevernet i sin kommune, sier Statsråd Aasland.

Fylkesmannen skal være klar med sin fordeling innen 18. mars. Nye stillinger skal ha hovedprioritet. Det er søkt om 74 prosent flere stillinger enn det som er til fordeling. I tillegg er det søkt om over 36 millioner kroner til kompetansehevende tiltak.

 - Stadig flere barn er i kontakt med barnevernet. Vi trenger derfor flere ansatte. Barnevernsbarna trenger hjelp og omsorg fra trygge voksne i barnevernet. Denne satsingen skal heve kvaliteten i barneverntjenestens arbeid og bidra til at meldinger, undersøkelser og saker til fylkesnemnda behandles raskere, sier Statsråd Tora Aasland

Mer informasjon:

MERK:Noen kommuner inngår i interkommunale samarbeid og at det er vertskommunene som har søkt på vegne av alle kommunene i samarbeidet. Noen kommuner kan derfor stå oppført med at de ikke har søkt om stillinger, selv om de i realiteten har gjort gjennom vertskommunen.


 

Til toppen