Historisk arkiv

Eli Telhaug er ny departementsråd i BLD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Eli Telhaug er i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i BLD.

Eli Telhaug er i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Telhaug kommer fra stillingen som assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet der hun har jobbet siden 2007.

Hun er en svært erfaren byråkrat som tidligere har jobbet både ved statsministerens kontor og i Finansdepartementet. I Finansdepartementet jobbet hun fra 1987 – 2007 som blant annet avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef.

- Vi får en svært kompetent og erfaren departementsråd i BLD med Eli Telhaug. Jeg gleder meg over at hun har takket ja til å være med på å jobbe med de mange viktige oppgavene vi har foran oss den kommende tida, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen. 

Eli Telhaug er 49 år og er utdannet siviløkonom fra NHH.

Eli Telhaug (Foto: DSS)