Historisk arkiv

Rettigheter ved foreldrepermisjon tydeliggjøres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ny lovbestemmelse

Arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon skal ikke miste rettigheter når de kommer tilbake. Derfor har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslått en ny lovbestemmelse som skal tydeliggjøre rettigheter ved foreldrepermisjon.

Arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon skal ikke miste rettigheter når de kommer tilbake. Derfor har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslått en ny lovbestemmelse som skal tydeliggjøre rettigheter ved foreldrepermisjon. 

- Det handler om at hvis man er hjemme med barn, så skal man ikke kunne komme tilbake på jobb og oppleve at man er forbigått - at man ikke får den samme lønna og de samme arbeidsoppgavene. Dette er et problem som Likestillings- og diskrimineringsombudet har rapportert mye om, og nå gjør vi det lettere for folk å vite hvilke rettigheter de faktisk har, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Et av tiltakene som regjeringen varslet i stortingsmeldingen om likelønn i 2010 var å gjøre foreldrenes rettigheter etter endt permisjon tydeligere. Departementet foreslår nå en ny lovbestemmelse i likestillingsloven som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har:

  • rett til samme eller tilsvarende stilling
  • rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
  • rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

- Arbeidstakere skal ikke bare ha rett på samme stilling etter foreldrepermisjon, men også rett på forbedringer i arbeidsvilkår og lønn på lik linje med de øvrige ansatte som ikke er i permisjon, sier Thorkildsen. 

Forskning viser at det er en sammenheng mellom kvinners lønn og fravær fra arbeidet ved fødsel og omsorg for barn. Lovfestingen skal bidra til å tydeliggjøre rettighetene og hindre diskriminering.