Historisk arkiv

Stemmerettsjubileet 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I 2013 er det hundre år sidan Stortinget vedtok allmenn stemmerett (kvinnestemmeretten) i Noreg. Barne- likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen føreslår å løyve 13 millionar kroner til feiringa av stemmerettsjubileet.

- Stemmerettsjubileet skal markerast med ei folkeleg feiring for og med alle, med særskilt vekt på verdiane vi har grunnlagt demokratiet vårt på. Vi skal feire stemmerett, likestilling, representasjon og deltaking over heile landet, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Regjeringa har oppnemd ein komité som arbeidar med ulike arrangement og tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Noregs første kvinnelege stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndahl,  leiar Stemmerettskomiteen. Komiteen legg opp til fire større arrangement:

  • Opningsforestilling 8. mars i Kilden Teater- og Konserthus
  • Stemmerettsveka 11.- 20. juni
  • Ein kampanje før valet 2013
  • Ein internasjonal konferanse i Oslo 14.-15. november

I tillegg til arrangement og tiltak som den nasjonale komiteen står for, vil regjeringa støtte ulike lokale tiltak.

- Vi får ei feiring frå nord til sør, med brei mobilisering. Eg vonar òg at vi saman kan engasjere rundt demokratiske verdiar som stemmeretten og for auka likestilling på alle samfunnsområde, seier statsråd Thorkildsen.