Historisk arkiv

Nye regler om gjeldsordning og tvangstrekk i lønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Personer med gjeldsproblemer skal få større forutsigbarhet, flere rettigheter og enklere saksbehandling i møte med namsmyndighetene. Det foreslår regjeringen, som i dag la frem en proposisjon med forslag til endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven.

Personer med gjeldsproblemer skal få større forutsigbarhet, flere rettigheter og enklere saksbehandling i møte med namsmyndighetene.  Det foreslår regjeringen, som i dag la frem en proposisjon med forslag til endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven.

Regjeringen går inn for at det skal utarbeides felles satser for hvor mye som kan beholdes av inntekten når personer trekkes i lønn eller har gjeldsordning. Det har tidligere ikke vært noen landsdekkende satser ved tvangstrekk i lønn , noe som har medført stor usikkerhet både for de som skylder penger, offentlige instanser og kreditorene. 

-          Dette er  viktige endringer som vil skape større rettferdighet og forutsigbarhet både for de som skylder penger og deres kreditorer.Felles satser sikrer at personer som trekkes i lønn får en forutsigbar, forsvarlig og rimelig levestandard, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen

Behandlingen av gjeldsordningssaker skal samles til færre namsmannskontorer enn i dag. Dette vil sikre likebehandling og god kvalitet på saksbehandlingen. I dag er det over 300 namsmannskontorer som behandler gjeldsordningssaker, og mange av disse har svært få saker.  

Regjeringen ønsker å åpne for at personer som bor utenfor Norge på visse vilkår skal kunne søke om gjeldsforhandlinger fra stedet der de bor. Utenlandsboende nordmenn og andre med tilknytning til Norge som har store gjeldsproblemer, får dermed en mulighet til å rydde opp i problemene uten å måtte flytte tilbake til Norge.

Kravet om at den som søker om gjeldsforhandling må ha forsøkt å forhandle med kreditorene på egen hånd foreslås oppmyket. Slike forhandlinger er det i mange tilfeller økonomiske

rådgivere ved NAV-kontorene som utfører, og enkelte steder er det lang ventetid for å få utført denne tjenesten.  Endringen her vil føre til kortere ventetid for mange, ved at flere av sakene

kan bringes direkte inn for namsmannen.