Historisk arkiv

Nytt lovforslag skal forebygge gjeldsproblemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen la i dag frem for Stortinget et lovforslag for etablering av et offentlig gjeldsregister. Registeret skal bidra til å forebygge gjeldsproblemer hos enkeltpersoner ved å gjøre det enklere for banker og andre som gir kreditt å vurdere lånesøknader.

 Kredittytere får i dag ikke tilgang på alle opplysninger om kredittsøkers eksisterende gjeld, annet enn det vedkommende selv oppgir. I mange tilfeller fører dette til at enkeltpersoner pådrar seg uhåndterlige gjeldsforpliktelser. Regjeringen ønsker å endre dette, slik at gjeldsopplysninger gjøres tilgjengelig i et register til bruk ved vurdering av enkeltpersoners kredittsøknader. Registreringen skal gjelde kreditter som ikke fremgår av andre etablerte registre, og vil typisk gjelde kredittkort og usikret forbrukslån.

- Når kredittyter får opplysninger om kredittsøkers etablerte gjeld, kan de gjøre en bedre vurdering av om personen kan klare å håndtere ytterligere kreditt.  Dette kan bidra til å forebygge gjeldsproblemer i husholdningene. Samtidig får kredittyter nå et større ansvar for at de som har for mye lån ikke får enda mer, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

Det foreslås å etablere registeret i Brønnøysundregistrene. Finansforetakene skal pålegges en plikt til å rapportere inn enkeltpersoners gjeldsopplysninger til registeret.

Om lag 150 000 norske husholdninger har i dag betalingsproblemer samtidig med at antall personer under offentlig gjeldsordning er på sitt høyeste nivå noensinne. For mange er det kredittkort og store forbrukslån som er hovedårsaken til gjeldsproblemene.

De fleste europeiske land har på plass lignende ordninger som gir kredittyteren tilgang på gjeldsopplysninger i lånesituasjoner.

Det tas sikte på at registeret skal være på plass i løpet av 2014.

Hele lovforslaget leser du her