Historisk arkiv

Offentlig gjeldsregister skal forhindre gjeldsproblemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen går inn for å opprette et offentlig gjeldsregister, slik at banker og andre som gir kreditt får opplysninger om kundens gjeld. Et gjeldsregister vil være med på å forhindre at folk får store gjeldsproblemer.

Regjeringen går inn for å opprette et offentlig gjeldsregister, slik at banker og andre som gir kreditt får opplysninger om kundens gjeld. Et gjeldsregister vil være med på å forhindre at folk får store gjeldsproblemer.

I dag får ikke banker tilgang på opplysninger om privatpersoners eksisterende gjeld, annet enn det kunden selv oppgir om sine økonomiske forhold. Regjeringen ønsker å endre dette, slik at de som gir kreditt skal få tilgang på søkerens eksisterende gjeld hos andre banker og kredittytere. Registreringen gjelder kreditter som ikke er sikret ved registrert panterett, som for eksempel kredittkort.

- Når bankene får tilgang til kundens gjeld, kan de gjøre en bedre vurdering av om dette er gjeld som personen kan klare å håndtere.  Dette kan være med på å hindre at folk får store gjeldsproblemer. Samtidig får bankene nå et større ansvar for at de som har for mye lån ikke får enda mer. Bankene blir dermed bedre i stand til å overholde frarådningsplikten som de har i dag, sier forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen.

Regjeringen vil etablere et offentlig gjeldsregister i Brønnøysundregistrene, og jobber nå med et lovforslag som vil pålegge finansforetakene å gi gjeldsopplysninger til Brønnøysundregistrene.

Om lag 150 000 norske husholdninger har i dag betalingsproblemer. Tallet er stigende, og antall personer under offentlig gjeldsordning er på sitt høyeste nivå noensinne. For mange er det kredittkort og store forbrukslån som er hovedårsaken til gjeldsproblemene.

Spørsmålet om gjeldsregistrering har vært på høring og tiltaket får bred tilslutning blant høringsinstansene. De fleste europeiske land har på plass lignende ordninger som gir kredittyteren tilgang på gjeldsopplysninger i lånesituasjoner.

Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag for Stortinget til høsten.