Historisk arkiv

Det magiske øyeblikket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det magiske øyeblikket er en film om å møte barn og ungdom som ikke har det så lett.

Det magiske øyeblikket er en film om å møte barn og ungdom som ikke har det så lett.  

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har utgitt et veiledningsmateriell kalt ”Det magiske øyeblikket”. Veiledningsmateriellet er todelt og består av et veiledningshefte og en film.

Videoen er dessverre ikke tilgjengelig lenger.