Historisk arkiv

- Påmelding til formidlingskonferanse

Hva har vi lært av forsknings- og utviklingsstrategien i barnevernet?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I 2005 ble Forsknings- og utviklingsstrategien for barnevernet lansert. Nåværende strategiperiode avsluttes i 2008, og erfaringene er oppsummert. I dette arbeidet har et bredt spekter av aktører vært involvert.

Formidlingskonferanse

Den 20. november arrangerer Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en konferanse der målet er å synliggjøre et bredt utvalg av forskningsprosjekter som BLD og Bufdir har vært involvert i de siste fire årene.

Konferansen vil være på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er statlig og kommunalt barnevern, brukerorganisasjonene samt representanter fra andre sektorområder.

Program

På konferansen vil et utvalg av de FoU-prosjektene som er blitt satt i gang av BLD og/eller Bufdir i strategiperioden presenteres i parallelle seminarer av forskerne.

Foreløpig program for konferansen vil du finne finne på Bufdirs hjemmesider.

Hold av dagen! Det vil være begrenset plass på konferansen. Det vil være mulig å melde seg på til konferansen fra mandag den 30. juni. Frist for påmelding er onsdag den 15. oktober.

Påmeldingsskjema finner du her. For registrering vil du trenge følgende brukernavn og passord; Eventname; FOUbarnevern, passord; FOUbarnevern

Endelig program for konferansen vil bli lagt ut i løpet av august.