Historisk arkiv

Høring av utredning om et sentralt gjeldsregister i Norge - høringsinstansenes synspunkter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Utredningen ble gjort av Handelshøyskolen B.I på oppdrag fra Barne-og likestillingsdepartementet etter anmodning fra Stortinget. Bakgrunnen var at mange privatpersoner opplever økonomiske vanskeligheter på grunn av høy gjeld.

Utredningen ble gjort av Handelshøyskolen  B.I på oppdrag fra Barne-og likestillingsdepartementet etter anmodning fra Stortinget. Bakgrunnen var at mange privatpersoner opplever økonomiske vanskeligheter på grunn av høy gjeld.

Hvorvidt et gjeldsregister kan gjøre det mulig å kartlegge lånekunders gjeld ved behandling av lånesøknader skal undersøkes. Om et gjeldsregister kan være et effektivt virkemiddel for å bekjempe gjeldsproblemer i samfunnet er et av spørsmålene som tas opp i utredningen fra B.I. Behovet for et slikt register må veies opp mot viktige personvernhensyn. Høringsfristen var 15.08.2008.
- Barne-og likestillingsdepartementet vil gå gjennom uttalelsene og i løpet av høsten vurdere om det bør opprettes et gjeldsregister.

Utredningen og høringsuttalelsene kan leses her