Historisk arkiv

Barne- og likestillingsdepartementet

Journalisthåndbok om barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernets arbeid utspiller seg i aksen mellom det offentlige og det personlige og følelsesmessige, og er jevnlig gjenstand for oppmerksomhet fra media. Vi ønsker med denne håndboken å bidra til en mer faktabasert debatt om barnevernet i norske medier.

Barnevernets arbeid utspiller seg i aksen mellom det offentlige og det personlige og følelsesmessige, og er jevnlig gjenstand for oppmerksomhet fra media. Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet ønsker med denne håndboken å bidra til en mer faktabasert debatt om barnevernet i norske medier.  

Mange enkeltsaker får bred omtale med en emosjonell og kritisk vinkling. Taushetsplikten og hensynet til barnets beste setter klare begrensninger for hva de ansatte i barnevernet kan si til pressen i enkeltsaker. Det har ofte resultert i lite balansert medieomtale, og at barnevernet har vært opplevd som en lukket etat.  Det er viktig og nødvendig at media setter søkelys på barnevernetsarbeidsfelt og mulige overtramp. En velinformert presse er viktig for å belyse barnevernets arbeid og for å unngå unøyaktigheter og misforståelser. Barnevernet vil jobbe for å møte media på en profesjonell måte og finne frem til gode og informative svar, samtidig som man ivaretar den lovpålagte taushetsplikten og hensynet til barnets beste.
 
Last ned håndboken