Historisk arkiv

Likestillings-og diskrimineringsombud

Søkerlisten til likestillings-og diskrimineringsombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Søkerlisten til stillingen som ombud er nå klar og kan leses her. Stillingen som likestilling-og diskrimineringsombud ble tidligere i år utlyst.

Ombudet har som sine viktigste roller å være pådriver i samfunnet for å fremme økt likestilling gjennom blant annet informasjon, veiledning og aktiv deltagelse i samfunnsdebatten samt rollen som håndhever av bestemmelser om likestilling/diskriminering i en rekke lover. Stillingen er et åremål for 6 år uten ytterligere forlengelse. Om endring av åremålsperiode for likestillings- og diskrimineringsombudet se Ot.prp.nr. 74 (2008-2009).

Utlysningsteksten kan leses her

Følgende har søkt på stillingen:

1 Loveleen Rihel Brenna, født 1967, Ullensaker, Leder
2 Anne Myhr, født 1966, Oslo, Eldreombud
3 Bjarte Vandvik, født 1965, Brüssel, Generalsekretaer
4 Venil Katharina Thiis, født 1953, Trondheim, Advokat
5 Marianne Borgen, født 1951, Oslo, Avdelingsleder
6 Hanne Blåfjelldal, født 1981, Oslo, Politisk rådgiver
7 Linda Wendelberg, født 1968, Oslo, Seksjonsleder
8 Alfredo Zamudio, født 1960, Oslo, Landdirektør
9 Cecilie Lyngby, født 1970, Oslo, Markedssjef/driftssjef
10 Sunniva Ørstavik, født 1967, Oslo, Generalsekretær
11 Ingunn Yssen, født 1961, Oslo, Kommunikasjonsrådgiver
12 Trukket
13 Ann-Magrit, Austenå, født 1961, Oslo, Ass. Generalsekretær
14 Rune Stureson,født 1952, Oppegård, Kontorsjef
15 Rita Sletner, født 1960, Eidsberg, Ass.generalsekretær
16 Geir Lippestad, født 1964, Oslo, Generalsekretær