Historisk arkiv

Endringer i departementsstrukturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I statsråd 18.12.2009 ble det besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2010. Endringene medfører også at departementets sider er under oppdatering.

Barne- og likestillingsdepartementet endrer navn til Barne - likestillings og inkluderingsdepartementet fra 1. januar 2010. Forkortelsen vil fortsatt være BLD.

For detaljert informasjon om endringer i departementsstrukturen vises det til pressemelding fra Statsminsterens kontor.