Historisk arkiv

Barne- og likestillingsdepartementet

Lysbakken etablerer kvinnepanel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, likestilling,- og inkluderingsminister Audun Lysbakken etablerer et bredt sammensatt kvinnepanel. Panelet skal ledes av Loveleen Brenna. Den endelige sammensetningen av panelet vil være klar i januar.

 ” Jeg ønsker en modernisering av likestillingsdebatten i Norge. Panelet skal bidra til å sette i gang en inkluderende og visjonær debatt. En debatt om hva som er viktig for dagens kvinner. Om hva som skaper ulikhet. Om hvordan vi skaper engasjement og frigjøring fra tradisjonelle kjønnsroller. Jeg håper også at vi framover i større grad skal klare å skape en likestillingspolitikk som tar innover seg at utfordringene er ulike for kvinner og menn med ulik etnisitet, ulik alder og ulik klassebakgrunn.” sier Lysbakken.