Historisk arkiv

Stormberg fikk Gullriset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt delte i dag ut Gullriset til bedriften Stormberg. Prisen deles ut til Norges mest familievennlige arbeidsplass. Bak Gullriset står Norske Kvinners Sanitetsforening.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt delte i dag ut Gullriset til bedriften Stormberg. Prisen deles ut til Norges mest familievennlige arbeidsplass.
Bak Gullriset står Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Kriteriene for å få prisen er at bedriften skal ha et familievennlig og inkluderende arbeidsmiljø, rettet mot både fedre og mødre. Det skal være kjønnsbalanse i ledelsen, og tiltak rettet mot familier med barn.

I juryens begrunnelse heter det at:” Stormberg er en ung bedrift også på den måten at snittalderen i bedriften er så vidt i overkant av 30 år, med en jevn fordeling av kvinner og menn. I en ung bedrift er det naturlig nok også mange foreldre.”

Videre har juryen ved årets tildeling lagt vekt på Stormbergs fleksibilitet i forhold til ansattes familier, ved å gi mulighet for individuell tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker.

Huitfeldt trekker også fram at Stormberg er en verdig vinner av  Gullriset fordi bedriften både har et miljø- og etisk engasjement, i tillegg til å føre en inkluderende rekrutteringspolitikk: Stormberg er klimanøytral, som den første bedriften i sin bransje i verden. Dernest har Stormberg, siden 2003 gitt 1 prosent av sin omsetning til blant annet SOS-barnebyer, barn på norske krisesenter og andre humanitære formål. I tillegg har Stormberg  siden starten vedtatt at hver fjerde ansatte i bedriften skal være personer som ellers har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet.

-Det beste av alt med Stormberg er at de ikke tenker på det denne inkluderende rekrutteringen som en kostnad, men en berikelse, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Hun påpeker videre at bedriften har fått lojale medarbeidere og et lavt sykefravær som gevinst.

 
Tidligere vinnere av Gullriset er blant annet Kantega Norge (2008), Microsoft (2007) og Finansforbundet (2006).