Historisk arkiv

Anne Enger Lahnstein leder av Likelønnskommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem presenterte i dag den nye likelønnskommisjonen i Norge. Kommisjonen skal blant annet vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Pressemelding

Nr.: 06029
Dato: 16.06.06

Anne Enger Lahnstein leder av Likelønnskommisjonen

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem presenterte i dag den nye likelønnskommisjonen i Norge. Kommisjonen skal blant annet vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

- Det er 55 år siden ILOs konvensjon om lik lønn for kvinnelige og mannlige arbeidere for arbeid av lik verdi ble vedtatt. At vi fortsatt har lønnsforskjeller mellom kjønnene i Norge er svært beklagelig. Regjeringen vil derfor forsterke innsatsen for at vi skal få en arbeidslivspolitikk der likestilling og likelønn er sentrale elementer, sier Karita Bekkemellem.

Likelønnskommisjonens mandat er blant annet:

( Les hele mandatet til likelønnskommisjonen )

- Kommisjonen skal legge likestillingspolitisk mål til grunn om at kvinner og menn skal lønnes på samme måte uten hensyn til kjønn. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og ”likelønn” måles i denne sammenheng som forskjeller i timelønn hvor forskjeller i arbeidstid er renset bort.

- Kommisjonen skal gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn basert på tilgjengelig statistikk og forskning. Dette settes også inn i en internasjonal sammenheng.

- Kommisjonen skal vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I denne sammenheng skal kommisjonen gjøre rede for eventuelle konsekvenser for offentlige budsjetter, arbeidsmarkedets virkemåte og arbeidstilbudet.

- Kommisjonen skal konsultere en referansegruppe sammensatt av partene i arbeidslivet. Kommisjonen skal rådføre seg med referansegruppen under arbeidet, arrangere felles møteplasser for diskusjon og kommunikasjon. Denne prosessen skal også være et viktig bidrag til å spre kunnskap og være opinionsdannende.

- Kommisjonen skal levere sin rapport innen 1.mars 2008.

Likelønnskommisjonens leder er Anne Enger Lahnstein, Fylkesmann i Østfold

Medlemmene er:

Professor Tom Colbjørnsen, Bergen - NHH


Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Oslo - Frisch senteret

Professor Hege Brækhus, Tromsø - UiT

Forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke, Oslo - FAFO

Forsker II Hege Torp, Oslo - Forskningsrådet

Forskningsdirektør Erling Barth, Oslo - Institutt for samfunnsforskning

Professor Anne- Jorunn Berg, Bodø - Høgskolen i Bodø