Historisk arkiv

Historisk arkiv

Felles ekteskapslov på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet sender nå forslaget om felles ekteskapslov ut på høring. Forslaget innebærer at det blir én ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.

Felles ekteskapslov på høring

 

Barne- og likestillingsdepartementet sender nå forslaget om felles ekteskapslov ut på høring. Forslaget innebærer at det blir én ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.

 

Som en konsekvens av forslaget om en felles ekteskapslov omfatter høringsforslaget også endringer i blant annet adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven. Departementet foreslår samtidig at partnerskapsloven blir opphevet.

 

- Formålet er å sikre homofiles og lesbiskes rettigheter og livskvalitet. Dette innebærer en støtte til at homofile og lesbiske kan leve åpent, og til aktivt å motarbeide diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

 

Høringsforslaget går bl.a. ut på at:

 

  • lesbiske og homofile ektepar får adgang til å bli vurdert som adoptivforeldre, i likhet med heterofile ektepar
  • lesbiske ektefeller og samboere får samme adgang til assistert befruktning som heterofile ektepar og samboere
  • det innføres automatisk foreldreskap for ikke-biologisk mor i lesbiske ekteskap etter fødsel ved assistert befruktning, på linje med heterofile ektepar

I forslaget åpnes det også for at kirke- og trossamfunn får rett til å vie lesbiske og homofile, men ikke plikt til dette.

 

Fra Soria Moria erklæringen: ”Regjeringen vil gå inn for endringer i ekteskapsloven som åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom to av motsatt kjønn. Senterpartiets representanter i Regjering og Storting stilles fritt i dette spørsmålet”. Dette innebærer at det må foreslås endringer i de regelverk som er knyttet til rettigheter for ektefeller.

 

Høringsfristen er 1. september 2007.

 

Høringsforslaget kan leses ved å klikke her.