Historisk arkiv

Barne- og likestillingsdepartementet

Behov for flere fosterhjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Mandag 19. mars lanserer Barne-, ungdoms- og familieetaten sammen med Oslo og Trondheim en landsomfattende fosterhjemskampanje for å rekruttere flere til å bli fosterforeldre.

 

- Det er et konstant behov for nye fosterforeldre, og jeg støtter helhjertet opp om denne kampanjen. Ved aktiv rekruttering kan man finne de rette familiene til barna. Det er særdeles ønskelig å få flere fosterforeldre med ulik kulturell bakgrunn, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

 

120 barn og unge rundt om i landet venter til enhver tid på at noen skal bli deres fosterforeldre og smøre nettopp deres matpakke. Antallet barn i barnevernet øker hvert år. Færre barn plasseres på institusjon, flere i fosterhjem og andre hjemmebaserte tiltak. Barne-, ungdoms- og familieetaten sammen med Oslo og Trondheim lanserer derfor en ny landsomfattende fosterhjemskampanje for å rekruttere nye fosterhjem. 

 

Noen fakta om barna som venter på fosterhjem:

  • Nesten ni av ti barn som venter på å få et fosterhjem bor nå midlertidig i et barnevernstiltak som beredskapshjem eller på institusjon.
  • De fleste barna er i ungdomsskolealder.
  • Det er litt flere gutter enn jenter
  • En femtedel har ikke etnisk norske foreldre
  • En fjerdedel av barna har søsken som også trenger fosterhjem.

 

I Norge 7400 barn og unge i fosterhjem, det er 85 % av de som ikke kan bo hjemme. Det betyr at 7400 barn og unge i fosterhjem. Dette er betydelige flere enn for ti år siden. Norge er på topp blant det de nordiske land når det gjelder fosterhjemsplasseringer.

FosterhjemskampanjeBilde fra fosterhjemskampanjen

 

Les mer på www.fosterhjem.no  sine hjemmesider ved å klikke her