Historisk arkiv

Norge deltar i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk for perioden 2007-2013. EFTA/EØS-landene har deltatt i tidligere programmer og hensikten er å styrke forbrukerinteressene i hele Europa ytterligere.

Deltakelsen i rammeprogrammet har gitt gode muligheter for norsk deltakelse og innflytelse på et område der vi har viktige interesser. Jeg ønsker at Norge skal være med videre i dette arbeidet, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Hovedhensikten er å sikre god forbrukerbeskyttelse gjennom bedre kunnskap, men et annet  viktig mål er bedre kontakt med forbrukerinteresser.  
Det skal gis økonomisk støtte og opplæring til europeiske forbrukerorganisasjoner og satses på forbrukerutdanning gjennom det nye rammeprogrammet.

I tillegg skal programmet sikre effektive regelverk for forbrukerbeskyttelse, spesielt gjennom satsning på samarbeid om håndheving, informasjon, utdanning og tvisteløsning.

Norge deltar gjennom dette aktivt i nettverket for europeiske forbrukerkontorer (ECC-Net). Kontorene driver rådgivning og assistanse til forbrukere i alle typer spørsmål som gjelder kjøp over landegrensene i EØS-området. En sentral oppgave er bistand til utenomrettslige løsning av forbrukertvister over landegrensene.

Kontoret ”ForbrukerEuropa”, som er tilknyttet Forbrukerrådet, er kontaktpunkt i Norge og bistår norske forbrukere som har handlet i andre EØS-land, og forbrukere i andre EØS-land som har handlet i Norge.