Historisk arkiv

Oppsummeringsrapporten er klar

Strakstiltak mot kjønnslemlestelse sommeren 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Det ble igangsatt 15 ulike tiltak for å forebygge kjønnslemlestelse (KLL) sommeren 2007. Vi har mobilisert til større beredskap og tiltakene har langt på vei fungert etter hensikten. Vi har fått økt oppmerksomhet rundt dette viktige temaet, og jeg er glad for at vi har hatt en god dialog og aktivt samarbeid med personer og grupper i samfunnet som er berørte, sier statsråd Bekkemellem.

Det ble igangsatt 15 ulike tiltak for å forebygge kjønnslemlestelse (KLL) sommeren 2007. Seks av tiltakene var rettet mot målgruppen og allmennheten og seks mot offentlige tjenester. Det ble også satt i gang tre nye tilbud som hjelpetelefon, åpne helsestasjoner og nasjonal rådgivningsgruppe.

- Vi ser at det var riktig å lage strakstiltak i sommer for å forhindre nye tilfeller av kjønnslemlestelse. Oppsummeringen viser at de ulike hjelpeinstansene samarbeidet bedre. Mange flere i hjelpeapparatet fikk mer kompetanse på området. Det var også viktig at flere nøkkelpersoner blant målgruppene ble engasjerte, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Det er totalt 53 saker som er meldt, hvorav 37 til barnevernet. Både helsestasjoner, barnehager, skole og organisasjoner har meldt saker.  Den døgnåpne hjelpetelefonen til SEIF meldte om 15 saker i juli og august.

- Vi har mobilisert til større beredskap og tiltakene har langt på vei fungert etter hensikten. Vi har fått økt oppmerksomhet rundt dette viktige temaet, og jeg er glad for at vi har hatt en god dialog og aktivt samarbeid med personer og grupper i samfunnet som er berørte. For eksempel har det vært en åpen og godt besøkt helsestasjon i Søndre Nordstrand der somaliske kvinner var ansvarlige for å drive møteplassen med helsesøsters bistand, sier Bekkemellem videre.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har fått  i oppdrag å kartlegge omfanget av KLL i Norge og effekter av tiltak mot KLL. Endelig rapport kommer 1. mai Tiltakene i sommer vil bli vurdert på linje med andre tiltak av ISF. Eventuelle underlivsundersøkelser av jenter skal vurderes etter at rapporten fra ISF er lagt fram.

Les rapporten om strakstiltakene fra sommeren 2007 her