Historisk arkiv

Anniken Huitfeldt til EU-toppmøte om FN konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil torsdag møte kollegaer fra andre europeiske land. Hun vil drøfte implementeringen av den nye FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtet arrangeres i Slovenia som for tiden har Formannskapet i EU.

Barne-og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil torsdag  møte kollegaer fra andre europeiske land. Hun vil drøfte implementeringen av den nye FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtet arrangeres i Slovenia som for tiden har Formannskapet i EU.

-Møtet med kollegaer fra andre europeiske land er nyttig for arbeidet som nå pågår med  å ratifisere konvensjonen i Norge. Erfaringsutveksling og samarbeid om dette er viktig. Jeg håper vi kan få en god samordning av rapporteringsoppgavene som konvensjonen medfører, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Huitfeldt har ansvar for regjeringens samlede politikk for personer med nedsatt funksjonsevne. Den nye FN konvensjonen, som Norge har signert, vil gi et nytt rammeverk for dette arbeidet. Konvensjonen skal motvirke diskriminering og sikre deltakelse og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen dekker en rekke områder blant annet helsetjenester, bolig, utdanning og tilgjengelighet til transport og andre samfunnsfunksjoner

Videre framdrift og identifisering av utfordringer i arbeidet med implementeringen av FN-konvensjonen står sentralt for møtet. Det er i konvensjonen blant annet lagt opp til en betydelig nasjonal rapportering.