Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forslag om endring av ombudenes åremålsperiode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet har i dag sendt et forslag om å endre diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven ut på høring. Dette er blant annet på bakgrunn av Stortingets behandling av dokument nr. 8:55 (2007-2008) fredag 21. november 2008.

Barne- og likestillingsdepartementet har i dag sendt et forslag om å endre diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven ut på høring.  Dette er blant annet på bakgrunn av Stortingets behandling av dokument nr. 8:55 (2007-2008) fredag 21. november 2008.

Forslaget går ut på at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten adgang til gjenoppnevning.

Forslaget fremmes for å styrke ombudenes faktiske uavhengighet, og samtidig sikre kontinuitet i Likestillings- og diskrimineringsombudets, Forbrukerombudets og Barneombudets arbeid.

Departementet foreslår samtidig en overgangsbestemmelse som vil gjøre funksjonstiden på seks år gjeldende for nåværende Likestillings- og diskrimineringsombud.

- Dette forslaget bidrar til at ombudenes faktiske uavhengighet styrkes ytterligere, sier barne- og likestillingsministeren Anniken Huitfeldt.

Les høringsforslaget her 

Til toppen