Historisk arkiv

Invitasjon til lansering

Barne- og likestillingsdepartementet

Presseinvitasjon: Handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Sammen med syv andre departementer har Barne- og likestillingsdepartementet utarbeidet en egen handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et overordnet mål med handlingsplane, er å etablere nulltoleranse for alle former for diskriminering av LHBT-personer. Planen omfatter over 60 tiltak.

Sammen med syv andre departementer har Barne- og likestillingsdepartementet utarbeidet en egen handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et overordnet mål med handlingsplanen er å etablere nulltoleranse for alle former for diskriminering av LHBT-personer. Planen omfatter over 60 tiltak.

Dette er den første handlingsplanen noen gang på dette grunnlaget. Dette er også første gang det er utarbeidet egne tiltak mot diskriminering av bifile og transpersoner.

Statssekretær Kjell Erik Øie vil lansere handlingsplanen for pressen og berørte organisasjoner i tilknytning til ”Skeive dager” i Oslo

Torsdag 26. juni kl. 14.30

Sted: Kafételtet ved inngangen til ”Pridepark” på Rådhusplassen

Representanter for berørte organisasjoner er invitert.

Det blir anledning til intervjuer.

Velkommen!

Mvh
BLD-KOM