Historisk arkiv

Kjønnslemlestelse

Tilbud om underlivsundersøkelse som tiltak mot kjønnslemlestelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

-Kjønnslemlestelse strider mot grunnleggende menneskerettigheter. Det er ulovlig og gjør ubotelig skade for den som rammes. Derfor innfører vi nå ytterligere tiltak for å forhindre dette.

-Kjønnslemlestelse strider mot grunnleggende menneskerettigheter. Det
er ulovlig og gjør ubotelig skade for den som rammes. Derfor innfører vi nå ytterligere tiltak for å forhindre dette.

Dette sier Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, som la i dag frem nye tiltak mot kjønnslemlestelse.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Foto: Yngve Kveine
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Foto: Yngve Kveine

Det skal tilbys kliniske underlivs¬undersøkelser til alle jenter og kvinner med bakgrunn fra områder der forekomsten av kjønns¬lemlestelse er 30 % eller mer. Alle skal få dette tilbudet innen ett år etter ankomst til landet. Allerede bosatte barn skal få tilbud om undersøkelse gjennom skole¬helsetjenesten ved skolestart, i 5. klasse og i 10. klasse.

-Vi vil tilby jenter og kvinner i risikogruppen en underlivsundersøkelse. Tvungne underlivsundersøkelser av alle jenter og jenter i risikogrupper er vurdert, men vil ikke være et riktig tiltak, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

-Dersom tilbud om samtale eller underlivsundersøkelse ikke blir benyttet, må helsepersonellet vurdere om opplysningsplikten til barnevernet eller avvergelsesplikten inntrer. Er helsepersonellet i tvil, kan det være en god ide å diskutere saken anonymt med barnevernet, presiserer Anniken Huitfeldt.

1 2008 ble den nye handlingsplan mot kjønnslemlestelse lansert. Planen inneholder 41 tiltak.
-Vi bruker ca 20 millioner kroner årlig på dette arbeidet. Vi skal hindre at overgrep skjer gjennom kontroll, straffemekanismer, holdningsendring og tilbud om underlivsundersøkelser. Vi er også glade for at vi har fått til et så tett samarbeid med de berørte miljøene, sier Bjarne Håkon Hanssen og Anniken Huitfeldt.

Mer om tilbudet om helseundersøkelse