Historisk arkiv

200 000 kroner i strakstiltak til ungdomshuset Riverside

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Ungdomshuset Riverside ligger i Oslo sentrum, og har ungdom mellom 15 og 22 år som målgruppe. I den senere tid har huset hatt stor tilstrømming av unge asylsøkere. Ungdomshuset ønsker å inkludere de unge asylmottakerne og tilrettelegge noen egne dager og møtekvelder for ungdommene.


Ungdomshuset Riverside ligger i Oslo sentrum, og har ungdom mellom 15 og 22 år som målgruppe. I den senere tid har huset hatt stor tilstrømming av unge asylsøkere. Ungdomshuset ønsker å inkludere de unge asylmottakerne og tilrettelegge noen egne dager og møtekvelder for ungdommene.

Utvikling av åpne møteplasser for ungdom uansett livssituasjon er viktige inkluderingstiltak, sier statsråd Audun Lysbakken. Det er positivt at ungdomshuset ønsker denne ungdomsgruppen velkommen og at de ser behovet for å gi en forsterket innsats ovenfor unge, og ofte enslige asylmottakere.

Riverside ungdomshus har en beliggenhet som gjør dette til en attraktiv møteplass. Ungdomshuset tilbyr blant annet internettkafé og praksisplasser for ungdommene, og de har et ungdomsteam som driver med oppsøkende virksomhet.

Bydelsadministrasjonen i bydel Gamle Oslo synes det er positivt at unge asylsøkere ønsker å bruke ungdomshuset. Bydelsadministrasjonen ønsker ikke at pågangen skal gå utover husets ordinære brukere, derfor har de søkt departementet om straksmidler, som de nå er tildelt.

Støtten er en del av Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, hvor det hittil i år er fordelt om lag 50 mill kroner til ulike tiltak i 23 byer.

- Denne typen initiativ støtter vi opp, om avslutter Lysbakken.