Historisk arkiv

Forslag om endring av ombudenes åremålsperiode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem forslag om å endre diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven. Forslaget bidrar til en ytterligere styrking av ombudenes uavhengighet.

Ombudene skal ha en offensiv tilnærming til de problemstillinger de er satt til å overvåke. En fri og uavhengig rolle er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Med dette forslaget tar vi grep for å styrke ombudenes faktiske uavhengighet, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Forslaget innebærer at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten adgang til gjenoppnevning. Forslaget fremmes for å styrke ombudenes faktiske uavhengighet, og samtidig sikre kontinuitet i Likestillings- og diskrimineringsombudets, Forbrukerombudets og Barneombudets arbeid.

Det foreslås samtidig en overgangsbestemmelse som vil kunne gjøre funksjonstiden på seks år gjeldende for nåværende Likestillings- og diskrimineringsombud.