Farskapsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barneloven ble vedtatt i 1981. Lovens regler om farskap har vært endret flere ganger siden vedtakelsen, men uten at det er foretatt en større, samlet gjennomgang av et offentlig utvalg, slik det er gjort med flere andre deler av barneloven.