Tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap)

(Perioden 17.10.2005 - 18.10.2007)

Født: 1965

Karita Bekkemellem (AP) tok til som statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet 17.oktober 2005. Barne- og familiedepartementet endret navn fra 01.01.2006 til Barne- og likestillingsdepartementet. Karita Bekkemellem var barne- og familieminister i Jens Stoltenbergs første regjering fra 2000 til 2001.

Politiske verv
2005-              Statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
2001-2005       Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal
2001-2005       Medlem i gruppestyret for Arbeiderpartiet
2000-2001       Statsråd, Barne- og familiedepartementet, Jens Stoltenbergs første regjering
1998-2007       Leder for Arbeiderpartiets kvinnepolitiske utvalg på Stortinget
1997-2001       Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal
1993-1997       Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal
1989-1993       Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal
1987-1988       Medlem styret for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal
1987-1988       Medlem styret for Arbeiderpartiet i Molde
1987-1988       Leder for AUF i Møre og Romsdal
1987-1989       Medlem i Molde kommunestyre

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner
2001-2005       Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
1997-2001       Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
1993-1997       Energi- og miljøkomiteen
1993               Delegat til FNs generalforsamling
1989-1993       Kommunal- og miljøvernkomiteen

Yrkeserfaring
1989-              Kontorfullmektig på Fylkesarbeidskontoret i Møre og Romsdal
1985-1987       Kontorfullmektig på Fylkesarbeidskontoret i Møre og Romsdal
1982-1983       Kontorassistent på Fylkeslandsbrukskontoret i Møre og Romsdal         

Utdanning
1980-1981       Markedsføringslinja ved Granlia videregående skole