Tidligere Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap)

(Periode: 29.02.2008 - 20.10.2009)

Født: 1969

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har ansvar for forbrukernes interesser, familie- og samlivspolitikken, barn og unges oppvekst- og levekår, all diskrimineringslovgivning herunder nedsatt funksjonsevne og politikken for likestilling mellom kvinner og menn.